Bài 1 trang 26 sgk hình học lớp 10 - Bài 1. Trên trục \((0;\overrightarrow e )\) c... DeHocTot.com

Bài 1 trang 26 sgk hình học lớp 10

Toán


Bài 1. Trên trục \((0;\overrightarrow e )\) cho các điểm \(A, B, M,N\) có tọa độ lần lượt là \(-1, 2, 3, -2\) .

a) Hãy vẽ trục và biểu diễn các điểm đã cho trên trục;

b) Tính độ dài đại số của \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {MN} \). Từ đó suy ra hai vectơ \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {MN} \) ngược hướng

Giải

a)

b) \(\overline {AB}  = 3;\overline {MN}  =  - 5\). Từ đây ta có \(\overrightarrow {AB}  = 3\overrightarrow e ;\overrightarrow {MN}  =  - 5\overrightarrow e \) và suy ra \(\overrightarrow {AB}  =  - {3 \over 5}\overrightarrow {MN} \)

Suy ra \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {MN} \) là hai vectơ ngược hướng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay