Bài 1 trang 41 SGK Đại số 10 - Bài 1. Vẽ đồ thị hàm số:a) \(y = 2x - 3... DeHocTot.com

Bài 1 trang 41 SGK Đại số 10

Toán


Bài 1. Vẽ đồ thị hàm số:

a) \(y = 2x - 3\);                                            b) \(y = \sqrt 2\);

c) \(y=-\frac{3x}{2}+7;\)                                        d) \(y = |x|\).

Giải

a) Đồ thị hàm số \(y = 2x - 3\) là đường thẳng đi qua hai điểm \(A(0; - 3)\) và \(B=\left ( -\frac{3}{2};0 \right )\)

b) Đồ thị hàm số \(y = \sqrt 2\) là đường thẳng song song với trục hoành đi qua điểm \(A(0; \sqrt 2)\) 

c) Đồ thị hàm số \(y=-\frac{3x}{2}+7\) là đường thẳng. Bởi vì giao điểm của đồ thị với trục tung \(P(0; 7)\) với trục hoành \(Q=(\frac{14}{3};0)\) có tọa độ  tương đối lớn nên ta có thể chọn các điểm thuộc đồ thị có tọa độ nhỏ hơn cho dễ vẽ. Chẳng hạn \(A(4; 1), B(2; 4)\). Đồ thị là đường thẳng AB 

d)

\(y = |x| - 1 = \left\{ \matrix{
x - 1,x \ge 0 \hfill \cr
- x - 1,x < 0 \hfill \cr} \right.\)

Ta vẽ hai đường thẳng \(y=x-1\) với \(x\ge0\) và đường thẳng \(y=-x-1\) với \(x<0\)

   

          
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay