Bài 1 trang 45 sgk hình học 10 - Bài 1.Cho tam giác vuông cân \(ABC\) có \(AB ... DeHocTot.com

Bài 1 trang 45 sgk hình học 10

Toán


Bài 1.Cho tam giác vuông cân \(ABC\) có \(AB = AC = a\). Tính các tích vô hướng \(\vec{AB}.\vec{AC}\), \(\vec{AC}.\vec{CB}\).

Giải

\(\vec{AB} ⊥\vec{AC}\Rightarrow \vec{AB}.\vec{AC}  = 0\)

\(\vec{AC}.\vec{CB} =- \vec{CA}\). \(\vec{CB}\)

Ta có: \(CB= a\sqrt2\);  \(\widehat{C} = 45^0\) 

Vậy   \(\vec{AC}.\vec{CB} = -\vec{CA}. \vec{CB}= -|\vec{CA}|. |\vec{CB}|. cos45^0\)

\(= - a.a\sqrt 2 .{{\sqrt 2 } \over 2} =  - {a^2}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay