Bài 10 trang 60 sgk hình học 10 - Bài 10. Hai chiếc tàu thủy \(P\) và \(Q\) c... DeHocTot.com

Bài 10 trang 60 sgk hình học 10

Toán


Bài 10. Hai chiếc tàu thủy \(P\) và \(Q\) cách nhau \(300m\).Từ \(P\) và \(Q\) thẳng hàng với chân \(A\) của tháp hải đăng \(AB\) ở trên bờ biển người ta nhìn chiều cao \(AB\) của tháp dưới các góc \(\widehat {BPA} = {35^0},\widehat {BQA} = {48^0}\)

Tính chiều cao của tháp.

Giải

Ta có: \(AQ = AB\cot48^0\) 

\(AP = AB\cot35^0\) 

\(QP = AB(cot35^0- cot48^0)\) 

\(AB = {{300} \over {\cot {{35}^0} - \cot {{48}^0}}} \approx {{300} \over {1,4281 - 0,9004}} \approx 568,457m\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay