Bài 11 trang 60 sgk hình học 10 - Bài 11. Muốn đo chiều cao của tháp Chàm ... DeHocTot.com

Bài 11 trang 60 sgk hình học 10

Toán


Bài 11. Muốn đo chiều cao của tháp Chàm Por Klong Garai ở Ninh Thuận, người ta lấy hai điểm \(A\) và \(B\) trên mặt đất có khoảng cách \(AB = 12cm\) cùng thẳng hàng với chân \(C\) của tháp để đặt hai giác kế. Chân của giác kế có chiều cao \(h = 1,3cm\). Gọi \(D\) là đỉnh tháp và hai điểm \(A_1,B_1\) cùng thẳng  hàng với \(C_1\) thuộc chiều cao \(CD\) của tháp. Người ta đo được \(\widehat {D{A_1}{C_1}} = {49^0}\) và \(\widehat {D{B_1}{C_1}} = {35^0}\)

Tính chiều cao của  \(CD\) của tháp đó.

Giải

Ta có: Chiều cao của tháp \(DC = DC_1+ C_1C = 1,3 + DC_1\)

\(DC = 1,3 + {{12} \over {\cot {{35}^0} - \cot {{49}^0}}} \approx 22,8m\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay