Bài 2 sgk trang 40 hình học 10 - Bài 2. Cho \(AOB\) là tam giác cân tại \(O\)... DeHocTot.com

Bài 2 sgk trang 40 hình học 10

Toán


Bài 2. Cho \(AOB\) là tam giác cân tại \(O\) có \(OA = a\) và có các đường cao \(OH\) và \(AK\). Giả sử \(\widehat {AOH} = \alpha \). Tính \(AK\) và \(OK\) theo \(a\) và \(α\).

Giải

Do tam giác \(OAB\) cân tại \(O\) nên ta có \(\widehat {AOB} = 2\alpha \) 

Tam giác \(OKA\)  vuông tại \(K\) nên ta có:

\(AK = OA.\sin \widehat {AOK} \Rightarrow AK = a.\sin 2\alpha \)

\(OK = OA.cos\widehat {AOK} \Rightarrow OK = a.cos2\alpha \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay