Bài 2 trang 114 sgk đại số 10 - ... DeHocTot.com

Bài 2 trang 114 sgk đại số 10

Toán


Bài 2. Cho bảng phân bố tần số ghép lớp sau 

 Độ dài của \(60\) lá dương xỉ trưởng thành 

a) Lập bảng phân bố tần suất ghép lớn.

b) Dựa vào kết quả của câu a), hãy nêu rõ trong 60 lá dương xỉ được khảo sát:

Số lá có độ dài dưới \(30 cm\) chiếm bao nhiêu phần trăm?

Số lá có độ dài trên \(30 cm\) đến \(50 cm\) chiếm bao nhiêu phần trăm?

Giải

a) Bảng phân bố tần suất ghép lớp: 

b) Số lá có độ dài dưới \(30 cm\) chiếm: \(13,33 + 30 = 43,33\%\).

    Số lá có độ dài trên \(30 cm\) đến \(50 cm\) chiếm: \(100 - 43,33 = 56,67\%\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay