Bài 2 trang 118 SGK Đại số 10 - Bài 2. Xét bảng phân bố tần suất ghép... DeHocTot.com

Bài 2 trang 118 SGK Đại số 10

Toán


Bài 2. Xét bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập ở bài tập số 3 của \(\S 1\). 

a) Hãy vẽ biểu đồ tần suất hình cột, đường dấp khúc tần số.

b) Hãy vẽ biểu đồ tần số hình cột, đường gấp khúc tần số.

c) Dựa vào biểu đồ tần suất hình cột đã vẽ ở câu a), hãy nêu nhận xét về khối lượng của \(30\) củ khoai tây được khảo sát.

Giải

a) Biểu đồ tần suất hình cột và đường gấp khúc tần suất như sau:

         

Biểu đồ tần suất hình cột                                

 

Đường gấp khúc tần suất

b) Chú ý rằng trong biểu đồ tần suất cũng như biểu đồ tần số hình cột, hay đường gấp khúc tần suất, đường gấp khúc tần số thì đơn vị đo dài ở hai trục không nhất thiết phải bằng nhau. Vì vậy có thể dùng chính biểu đồ tần suất làm biểu đồ tần số hình cột, miễn là thay chữ \(f\) ở trục đứng bằng \(n\), các số chỉ tần suất được thay bằng tần số tương ứng. Cụ thể ở hình trên thế \(f\) bởi \(n\), thế \(40\) bởi \(12\), thế \(20\) bởi \(6\) thế \(10\) bởi \(3\). cũng làm như vậy trong hình đường gấp khúc tần suất, ta có đường gấp khúc theo tần số.

c) Theo hình trong câu a) ta thấy phần lớn các củ khoai được khảo sát (\(80\%\)) có khối lượng từ \(80\) gam đến \(110\) gam, \(40\%\) số củ khoai có khối lượng từ \(90\) đến \(100\) gam.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay