Bài 2 trang 15 sgk đại số 10 - ... DeHocTot.com

Bài 2 trang 15 sgk đại số 10

Toán


Bài 2. Vẽ lại và gạch chéo các tập hợp \(A ∩ B, A ∪ B, A\backslash B\) (h.9) trong các trường hợp sau.

Giải:

a) 

b) 

c)

 

                 \(A\cup B\)

             \(A\cap B\)

d) 

Tập \(A\) nằm trong tập \(B\) do đó \(A\subset B\) suy ra \(A\backslash B=\phi\)

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay