Bài 2 trang 23 sgk đại số 10 - Bài 2. Chiều dài một cái cầu là \(l= 17... DeHocTot.com

Bài 2 trang 23 sgk đại số 10

Toán


Bài 2. Chiều dài một cái cầu là \(l= 1745,25 m ± 0,01 m\).Hãy viết số quy tròn của số gần đúng \(1745,25\).

Giải:

Độ chính xác của số đo là \(\frac{1}{100}m\). Chữ số \(5\) ở hàng phần trăm nên không đáng tin ta phải bỏ và theo quy tắc làm tròn. Cộng thêm \(1\) đơn vị vào hàng kế tiếp \((2+1=3)\).

Tóm lại các chữ số đáng tin là \(1; 7; 4; 5; 2\) và chiều dài cầu viết dưới dạng chuẩn là \(d= 1745,30\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay