Bài 2 trang 38 SGK Đại số 10 - Bài 2) Cho hàm số: \(y = \left\{ \matrix{ x +... DeHocTot.com

Bài 2 trang 38 SGK Đại số 10

Toán


Bài 2) Cho hàm số: 

\(y = \left\{ \matrix{
x + 1,\text{ với }x \ge 2 \hfill \cr
{x^2} - 2, \text{ với }x < 2 \hfill \cr} \right.\)

Tính giá trị của hàm số tại \(x = 3, x = - 1, x = 2\).

Giải

Với \(x ≥ 2\) hàm số có công thức \(y= f(x) = x + 1\).

Vậy giá trị của hàm số tại \(x = 3\) là \(f(3) = 3 + 1 = 4\).

Tương tự, với \(x < 2\) hàm số có công thức \(y = f(y) = x^2- 2\).

Vậy \(f(- 1) = (- 1)^2 –  2 = - 1\).

Tại \(x = 2\) giá trị của hàm số là: \(f(2) = 2 + 1 = 3\).

Kết luận:   \( f(3) = 4\);    \(f(- 1) = - 1\);   \(f(2) = 3\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay