Bài 2 trang 45 sgk hình học 10 - Bài 2. Cho ba điểm \(O, A, B\) thẳng hàng b... DeHocTot.com

Bài 2 trang 45 sgk hình học 10

Toán


Bài 2. Cho ba điểm \(O, A, B\) thẳng hàng biết \(OA = a, OB = b\). tính tích vô hướng của \(\vec{OA}\).\(\vec{OB}\) trong \(2\) trường hợp

a) Điểm \(O\) nằm ngoài đoạn \(AB\)

b) Điểm \(O\) nằm trong đoạn \(AB\)

Giải

a) Khi \(O\) nằm ngoài đoạn \(AB\) thì  hai vec tơ \(\vec{OA}\) và \(\vec{OB}\) cùng hướng và góc

\((\vec{OA}, \vec{OB}) = 0^0\)

     \(\cos(\vec{OA}, \vec{OB}) = 1\)   nên  \(\vec{OA}.\vec{OB} = a.b\)

b)  Khi \(O\) nằm ngoài trong đoạn \(AB\) thì  hai vectơ \(\vec{OA}\) và \(\vec{OB}\) ngược hướng và góc

(\(\vec{OA}, \vec{OB}) = 180^0\) 

       \(\cos(\vec{OA}, \vec{OB}) = -1\)   nên  \(\vec{OA}.\vec{OB} = -a.b\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay