Bài 2 trang 59 sgk hình học 10 - Bài 2. Cho tam giác \(ABC\) biết các cạnh ... DeHocTot.com

Bài 2 trang 59 sgk hình học 10

Toán


Bài 2. Cho tam giác \(ABC\) biết các cạnh \(a = 52, 1cm\); \(b = 85cm\) và \(c = 54cm\). Tính các góc \(\widehat{A}\), \(\widehat{B}\), \(\widehat{C}\).

Giải

Từ định lí cosin 

\({a^2} = {b^2} + {c^2} - 2bc.cosA\)

ta suy ra    \(\cos A = \frac{b^{2}+c^{2}-a^{2}}{2bc}\) = \(\frac{85^{2}+54^{2}-(52,1)^{2}}{2.85.54}\)

\(\Rightarrow \cos A  ≈ 0,8089  \Rightarrow \widehat{A}= 36^0\) 

Tương tự, ta tính được     \(\widehat{B}≈  106^028’\) ;            

                                          \(\widehat{C}≈  37^032’\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay