Bài 2 trang 79 sgk đại số 10 - ... DeHocTot.com

Bài 2 trang 79 sgk đại số 10

Toán


Bài 2. Cho số \(x > 5\), số nào trong các số sau đây là nhỏ nhất?

\(A=\frac{5}{x};\)                  \(B=\frac{5}{x}+1;\)        

\(C=\frac{5}{x}-1;\)           \(D=\frac{x}{5}.\)

Giải

Với \(x > 5\) thì \(0<\frac{5}{x}<1\) 

suy ra \(\frac{5}{x}-1<0\) trong khi \(\frac{5}{x}>0\), \(\frac{5}{x}+1>0\), \(\frac{x}{5}>0\), \(\frac{x}{5}+1>0 .\) 

Vậy với cùng số \(x > 5\) thì biểu thức \(C=\frac{5}{x}-1;\) có giá trị nhỏ nhất.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay