Bài 3 sgk trang 40 hình học 10 - Bài 3. Chứng minh rằng :a)  \(\sin {105^0} =... DeHocTot.com

Bài 3 sgk trang 40 hình học 10

Toán


Bài 3. Chứng minh rằng :

a)  \(\sin {105^0} = \sin {75^0}\);          

b)  \(\cos {170^0} =  - \cos {10^0}\)                   

c)  \(\cos {122^0} =  - \cos {58^0}\)

Giải

a) \(\sin {105^0} = \sin ({180^0} - {105^0})\)

\(\Rightarrow \sin {105^0} = \sin {75^0}\)

b) \(\cos {170^0} =  - \cos ({180^0} - {170^0}) \)

\(\Rightarrow \cos {170^0} =  - \cos {10^0}\)

c) \(\eqalign{
& \cos {122^0} = - \cos ({180^0} - {122^0}) \cr
& \Rightarrow \cos {122^0} = - \cos {58^0} \cr} \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay