Bài 3 trang 118 sgk đại số 10 - ... DeHocTot.com

Bài 3 trang 118 sgk đại số 10

Toán


Bài 3. Dựa vào biểu đồ hình quạt dưới đây (h.38), hãy lập bảng cơ cấu như trong ví dụ 2.

                             

(1) Khu vực doanh nghiệp nhà nước  

(2) Khu vực ngoài quốc doanh  

(3) Khu vực đầu tư nước ngoài

Hình 38. Biểu đồ hình quạt về cơ cấu giá trị sản công nghiệp trong nước năm 2000,phân theo thành phần kinh kế (\(\%\)).

Giải

Bảng cơ cấu giá trị sản suất công gnhiệp trong nước năm 2000 phân theo thành phần kinh tế (\(\%\)) dựa theo biểu đồ hình quạt đã cho là: de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay