Bài 3 trang 140 sgk đại số 10 - Bài 3. Đổi số đo của các sau đây ra đ... DeHocTot.com

Bài 3 trang 140 sgk đại số 10

Toán


Bài 3. Đổi số đo của các sau đây ra độ, phút, giây:

a) \( \frac{\pi}{18}\);                     b) \( \frac{3\pi}{16}\)

c) \(-2\);                      d) \( \frac{3}{4}\)

Giải

a) \(10^0\) ;                             b) \(33^045’\) ;               

c) \(-114^035’30’’\) ;             d) \(42^058’19’’\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay