Bài 3 trang 148 sgk đại số 10 - Bài 3. Cho \(0 < α <  \frac{\pi }{2}\). ... DeHocTot.com

Bài 3 trang 148 sgk đại số 10

Toán


Bài 3. Cho \(0 < α <  \frac{\pi }{2}\). Xác định dấu của các giá trị lượng giác

a) \(\sin(α - π)\);                 b) \(\cos\left( \frac{3\pi }{2}- α\right)\)

c) \(\tan(α + π)\);                d) \(\cot\left(α +  \frac{\pi }{2}\right)\)

Giải

Với \(0 < α < \frac{\pi}{2}\):

a) \(\sin(α - π) < 0\);              b) \(\cos\left( \frac{3\pi }{2}- α\right)< 0\);

c) \(\tan(α + π) > 0\);             d) \(\cot\left(α +  \frac{\pi }{2}\right) < 0\).

       de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay