Bài 3 trang 18 sgk đại số 10 - ... DeHocTot.com

Bài 3 trang 18 sgk đại số 10

Toán


Bài 3. Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

a) \((-2; 3)\backslash (1; 5)\);

b) \((-2; 3)\backslash [1; 5)\);

c) \(\mathbb R\backslash (2; +∞)\);

d) \(\mathbb R\backslash (-∞; 3]\).

Giải:

a) \((-2; 3)\backslash (1; 5) = (-2; 1]\);

b) \((-2; 3)\backslash [1; 5) = (-2; 1)\);

c) \(\mathbb R\backslash (2; +∞) = (- ∞; 2]\)

d) \(\mathbb R\backslash (-∞; 3] = (3; +∞)\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay