Bài 3 trang 26 sgk hình học lớp 10 - Bài 3. Tìm tọa độ của các vec tơ sau:a)... DeHocTot.com

Bài 3 trang 26 sgk hình học lớp 10

Toán


Bài 3. Tìm tọa độ của các vec tơ sau:

a) \(\overrightarrow{a} = 2\overrightarrow{i}\);                                    

b) \(\overrightarrow{b}= -3 \overrightarrow{j}\)

c) \(\overrightarrow{c} = 3\overrightarrow{i} - 4\overrightarrow{j}\)                         

 d) \(\overrightarrow{d} = 0,2\overrightarrow{i}+  \sqrt3\overrightarrow{j}\)

Giải

a) Ta có    \(\overrightarrow{a} = 2\overrightarrow{i}= 2\overrightarrow{i}+ 0\overrightarrow{j}\)  suy ra \(\overrightarrow{a}= (2;0)\)

b) \(\overrightarrow{b}= (0; -3)\)

c) \(\overrightarrow{c}= (3; -4)\)

 d) \(\overrightarrow{d} = (0,2;  \sqrt 3)\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay