Bài 4 trang 114 sgk đại số 10 - Bài 4. Cho các số liệu thống kê ghi tron... DeHocTot.com

Bài 4 trang 114 sgk đại số 10

Toán


Bài 4. Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau

Chiều cao của \(35\) cây bạch đàn (đơn vị: \(m\))

a) Lập bảng phân bố tần suất ghép lớp, với các lớp sau

\([6,5; 7,0); [7,0; 7,5); [7,5; 8,0); [8,0; 8,5); [8,5; 9,0]\).

b) Dựa vào kết quả của câu a), hãy nhận xét về chiều cao của \(35\) cây bạch đàn nói trên.

Giải

a) Bảng phân bố tần suất lãi ghép lớp.

b) Theo bảng ta thấy có đến \(57\%\) số cây có chiều cao từ \(7,5\) đến \(8,5 cm\). Gần \(92\%\) số cây cao dưới \(9m\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay