Bài 4 trang 123 sgk đại số 10 - Bài 4. Tiền lương hàng tháng của \(7\) n... DeHocTot.com

Bài 4 trang 123 sgk đại số 10

Toán


Bài 4. Tiền lương hàng tháng của \(7\) nhân viên trong một công ty du lịch là như sau (đơn vị nghìn đồng):

             \(650, 840, 690, 720, 2500, 670, 3000\).

Tìm số trung vị của các số liệu thống kê đã cho. Nêu ý nghĩa của kết quả tìm được.

Giải

Bảng số liệu có \(7\) giá trị, sếp các giá trị theo thứ tự không giảm ta được:

            \(650, 670, 690, 720, 840, 2500, 3000\).

Số trung vị là \(M_e= 720\). Số trung vị chia các số liệu còn lại của bảng số liệu thành hai phần bằng nhau.

\(n\) số liệu \(n = 2.3 + 1\) lẻ. Số trung vị \(M_e=x_{3+1}=x_4= 720\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay