Bài 4 trang 140 sgk đại số 10 - Bài 4. Một đường tròn có bán kính \(20 ... DeHocTot.com

Bài 4 trang 140 sgk đại số 10

Toán


Bài 4. Một đường tròn có bán kính \(20 cm\). Tìm độ dài của các cung trên đường tròn đó có số đo:

a) \( \frac{\pi }{15}\);                b) \(1,5\);                 c) \(37^0\)

Giải

a) \( \frac{4\pi }{3}\) cm = \(4,19\) cm;          b) \(30\) cm;            c) \(12,92\) cm.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay