Bài 4 trang 26 sgk hình học lớp 10 - Bài 4. Trong mặt phẳng \(Oxy\). Các khẳng ... DeHocTot.com

Bài 4 trang 26 sgk hình học lớp 10

Toán


Bài 4. Trong mặt phẳng \(Oxy\). Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Tọa độ của điểm \(A\) là tọa độ của vec tơ \(\overrightarrow{OA}\);

b) Điểm \(A\) nằm trên trục hoành thì có tung độ bằng \(0\);

c) Điểm \(A\) nằm trên trục tung thì có hoành độ bằng \(0\);

d) Hoành độ và tung độ của điểm \(A\) bằng nhau khi và chỉ khi \(A\) nằm trên tia phân giác của góc phần tư thứ nhất.

Giải

Các câu \(a, b, c\) đúng; \(d\) saide-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay