Bài 5 sgk trang 40 hình học 10 - Bài 5. Cho góc \(x\), với \(\cos x = \frac{1}{... DeHocTot.com

Bài 5 sgk trang 40 hình học 10

Toán


Bài 5. Cho góc \(x\), với \(\cos x = \frac{1}{3}\)

Tính giá trị của biểu thức:        \( P = 3\sin^2x  +\cos^2x\).

Giải:

Ta có   

\(\eqalign{
& {\sin ^2}x + {\cos ^2}x = 1 \cr
& \Rightarrow {\sin ^2}x = 1 - {\cos ^2}x \cr} \)

Do đó \(P = 3{\sin ^2}x + {\cos ^2}x = 3(1 - {\cos ^2}x) + {\cos ^2}x \)

               \(= 3 - 2{\cos ^2}x = 3 - 2.{\left( {{1 \over 3}} \right)^2} = {{25} \over 9}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay