Bài 5 trang 10 sgk đại số 10 - Bài 5. Dùng kí hiệu \(∀, ∃\) để viế... DeHocTot.com

Bài 5 trang 10 sgk đại số 10

Toán


Bài 5. Dùng kí hiệu \(∀, ∃\) để viết các mệnh đề sau

a) Mọi số nhân với \(1\) đều bằng chính nó;

b) Có một số cộng với chính nó bằng \(0\);

c) Mọi số cộng với số đối của nó đều bằng \(0\).

Giải:

a) \(∀x ∈\mathbb R: x.1=x\);

b) \(∃ x ∈\mathbb R: x+x=0\);

c) \(∀x∈ \mathbb R: x+(-x)=0\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay