Bài 5 trang 140 sgk đại số 10 - Bài 5. Trên đường tròn lượng giác hãy ... DeHocTot.com

Bài 5 trang 140 sgk đại số 10

Toán


Bài 5. Trên đường tròn lượng giác hãy biểu diễn các cung có số đo

a) \(- {{5\pi } \over 4}\);                   b) \(135^0\)    

c) \({{10\pi } \over 3}\);                     d) \(-225^0\)   

Giải

 a) Trên hình bên. Cung có số đo \(- {{5\pi } \over 4}\)

b) Nhận xét rằng  \(135^0-( -225^0 ) = 360^0\) . Như vậy cung  \(135^0\) và cung \(-225^0\) có chung điểm ngọn. Mà cung  \(- {{5\pi } \over 4}\) cũng là cung \(-225^0\) . Vậy cung \(135^0\) cũng chính là cung  theo chiều dương 

c)

 

d)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay