Bài 5 trang 23 sgk đại số 10 - Bài 5. Thực hiện các phép tính sau trên m... DeHocTot.com

Bài 5 trang 23 sgk đại số 10

Toán


Bài 5. Thực hiện các phép tính sau trên máy tính bỏ túi 

a) \(\root 3 \of {217} :{13^5}\) với kết quả có \(6\) chữ số thập phân;

b) \(\left( {\root 3 \of {42}  + \root 5 \of {37} } \right):{14^5}\) với kết quả có \(7\) chữ số thập phân;

c) \({\left[ {{{(1,23)}^5} + \root 3 \of { - 42} } \right]^9}\) với kết quả có \(5\) chữ số thập phân.

Giải:

a) Nếu dùng máy tính CASIO fx-500 MS ta làm như sau

Ấn 

Ấn liên tiếp phím   cho đến khi màn hình hiện ra

Ấn liên tiếp  để lấy chữ số thập phân.

Kết quả hiện ra trên màn hình là \(0.000016\).

b) 

Kết quả \(1029138.10^{-5}\)

 

c) 

Kết quả: \(-2,3997.10^{-2}\). 

 

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay