Bài 5 trang 27 sgk hình học lớp 10 - ... DeHocTot.com

Bài 5 trang 27 sgk hình học lớp 10

Toán


Bài 5. Trong các mặt phẳng \(Oxy\) cho điểm \((x_0; y_0)\)

a) Tìm tọa độ điểm \(A\) đối xứng với \(M\) qua trục \(Ox\);

b) Tìm tọa độ điểm \(B\) đối xứng với \(M\) qua trục \(Oy\);

c) Tìm tọa độ điểm \(C\) đối xứng với \(M\) qua gốc \(O\).

Giải

a) Hai điểm đối xứng nhau qua trục hoành thì có hoành độ bằng nhau và tung độ đối nhau.

  \({M}({x_0};{y_0}) \Rightarrow {A}({x_0}; - {y_0})\)

b) Hai điểm đối xứng với nhau qua trục tung thì có tung độ bằng nhau còn hoành độ thì đối nhau.

  \({M}({x_0};{y_0}) \Rightarrow {B}( - {x_0};{y_0})\)

c) Hai điểm đối xứng nhau qua gốc \(O\) thì các tọa độ tương ứng đối nhau.

  \(M({x_0};{y_0}) \Rightarrow C( - {x_0}; - {y_0})\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay