Bài 6 trang 10 sgk đại số 10 - ... DeHocTot.com

Bài 6 trang 10 sgk đại số 10

Toán


Bài 6. Phát biểu thành lời mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của nó

a) \(∀x ∈ \mathbb R: x^2>0\);

b) \(∃ n ∈\mathbb N: n^2=n\);

c) \(∀n ∈ \mathbb N: n ≤ 2n\);

d) \(∃ x∈\mathbb R: x<\frac{1}{x}\).

Hướng dẫn giải:

a) \(∀x ∈ \mathbb R: x^2>0=\) "Bình phương của một số thực là số dương". Sai vì \(0∈\mathbb R \) mà \(0^2=0\).

b) \(∃ n ∈\mathbb N: n^2=n=\) "Có số tự nhiên \(n\) bằng bình phương của nó". Đúng vì \(1 ∈ \mathbb N, 1^2=1\).

c) \( ∀n ∈ \mathbb N: n ≤ 2n = \)"Một số tự nhiên thì không lớn hơn hai lần số ấy". Đúng.

d) \(∃ x∈\mathbb R: x<\frac{1}{x}=\) "Có số thực \(x\) nhỏ hơn nghịch đảo của nó". Mệnh đề đúng. chẳng hạn \(0,5 ∈ \mathbb R\) và \(0,5 <\frac{1}{0,5}=2\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay