Bài 6 trang 140 sgk đại số 10 - Bài 6. Trên đường tròn lượng giác gốc... DeHocTot.com

Bài 6 trang 140 sgk đại số 10

Toán


Bài 6. Trên đường tròn lượng giác gốc \(A\), xác định các điểm \(M\) khác nhau, biết rằng cung \(AM\) có số đo tương ứng là (trong đó \(k\) là một số nguyên tuỳ ý)

a) \(kπ\);         b) \(k{\pi  \over 2}\);            c) \(k{\pi  \over 3}\).

Giải

a) Các điểm \(M_1(1; 0), M_2(-1; 0)\)

b) Các điểm \({M_1}(1;0),{M_2}(0;1),{M_3}( - 1;0),{M_4}(0; - 1)\)

c) Các điểm \({M_1}(1;0),{M_2}\left( {{1 \over 2};{{\sqrt 3 } \over 2}} \right),{M_3}\left( { - {1 \over 2};{{\sqrt 3 } \over 2}} \right),\)

\({M_4}( - 1;0),{M_5}\left( { - {1 \over 2}; - {{\sqrt 3 } \over 2}} \right),{M_6}\left( {{1 \over 2}; - {{\sqrt 3 } \over 2}} \right)\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay