Bài 7 trang 140 sgk đại số 10 - ... DeHocTot.com

Bài 7 trang 140 sgk đại số 10

Toán


Bài 7. Trên đường tròn lượng giác cho điểm \(M\) xác định bởi  \(sđ\overparen{AM} = α (0 < α < {\pi  \over 2})\)

Gọi \(M_1, M_2, M_3\) lần lượt là điểm đối xứng của \(M\) qua trục \(Ox, Oy\) và gốc toạ độ. Tìm số đo các cung \(\overparen{AM_1}, \overparen{AM_2} , \overparen{AM_3}\) .

Giải

\(sđ\overparen{AM_1} = – α + k2π\), \(k\in\mathbb Z\)

\(sđ\overparen{AM_2} = π – α + k2π\), \(k\in\mathbb Z\)     

\(sđ\overparen{AM_3} =  α + (k2 + 1)π\), \(k\in\mathbb Z\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay