Bài 7 trang 17 sgk hình học lớp 10 - Bài 7. Cho tam giác \(ABC\). Tìm điểm \(M\) ... DeHocTot.com

Bài 7 trang 17 sgk hình học lớp 10

Toán


Bài 7. Cho tam giác \(ABC\). Tìm điểm \(M\) sao cho \(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  + 2\overrightarrow {MC}  = \overrightarrow 0 \)

Giải

Gọi \(D\) là trung điểm của cạnh \(AB\), ta có:

\(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  = 2\overrightarrow {MD} \)

Đẳng thức đã cho trở thành:

\(2\overrightarrow {MD}  + 2\overrightarrow {MC}  = \overrightarrow 0 \)

\(\Rightarrow \overrightarrow {MD}  + \overrightarrow {MC}  = \overrightarrow 0 \)

Đẳng thức này chứng tỏ \(M\) là trung điểm của \(CD\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay