Bài 7 trang 59 sgk hình học 10 - Bài 7. Tính góc lớn nhất của tam giác \(... DeHocTot.com

Bài 7 trang 59 sgk hình học 10

Toán


Bài 7. Tính góc lớn nhất của tam giác \(ABC\) biết:

a) Các cạnh \(a = 3cm, b = 4cm, c = 6cm\)

b) Các cạnh \(a = 40cm, b = 13cm, c = 37cm\)

Giải

Ta biết trong tam giác thì đối diện với cạnh lớn nhất là góc lớn nhất, vậy trong câu a) góc lớn nhất là góc \(C\) còn trong câu b) góc lớn nhất là góc \(A\)

a) \(\cos \widehat{C} = \frac{9+16 -36}{2.3.4}= \frac{-11}{24}≈  -0,4583\)    

Suy ra \(\widehat{C}=  117^016’\)

b) \(\cos \widehat{A} = \frac{13^{2} +37^{2}-40^{2}}{2.13.37}\) = \(\frac{-62}{702}\)            

Suy ra \(\widehat{A}= 93^041’\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay