Bài 8 trang 12 sgk hình học lớp 10 - Bài 8. Cho \(\left | \overrightarrow{a} +\overri... DeHocTot.com

Bài 8 trang 12 sgk hình học lớp 10

Toán


Bài 8. Cho \(\left | \overrightarrow{a} +\overrightarrow{b}\right |= 0\). So sánh độ dài, phương và hướng của hai vectơ \(\overrightarrow{a}\) và \(\overrightarrow{b}\)

Giải

Từ \(\left | \overrightarrow{a} +\overrightarrow{b}\right | = 0\), ta có \(\overrightarrow{a}+ \overrightarrow{b} = 0\) \(\Rightarrow \overrightarrow{a} = -\overrightarrow{b}\)

Điều này chứng tỏ hai vectơ có cùng độ dài \(\left | \overrightarrow{a} \right | = \left | \overrightarrow{b} \right |\), cùng phương và ngược hướng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay