Bài 8 trang 59 sgk hình học 10 - Bài 8. Cho tam giác \(ABC\) biết cạnh \(a = ... DeHocTot.com

Bài 8 trang 59 sgk hình học 10

Toán


Bài 8. Cho tam giác \(ABC\) biết cạnh \(a = 137,5cm; \widehat{B} = 83^0\widehat{C} = 57^0\). Tính góc \(A\), cạnh \(b\) và \(c\) của tam giác.

Giải

Ta có: \(\widehat{A} = 180^0- (\widehat{B}+ \widehat{C}) = 40^0\)

Áp dụng định lí \(\sin\) :

                            \(\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} =  \frac{c}{\sin C}\), ta có:

                              \(b = \frac{137,5.\sin83^{0}}{\sin40} ≈ 212,31cm\)   

                              \(c = \frac{137,5.\sin57^{0}}{\sin40} ≈ 179,40cm\)  de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay