Câu 1 trang 128 SGK Đại số 10 - Bài 1. Chỉ rõ các bước để:a) Lập bả... DeHocTot.com

Câu 1 trang 128 SGK Đại số 10

Toán


Bài 1. Chỉ rõ các bước để:

a) Lập bảng phân bố tần suất ghép lớp

b) Lập bảng phân bố tần số ghép lớp.

Trả lời:

a) Lập bảng phân bố tần suất ghép lớp

Bước 1. Chia bảng số liệu thống kế rời rạc thành các lớp

Bước 2. Ghi các số liệu thống kế của mỗi lớp ghép vào cột “tần số”

Bước 3. Tính tỉ số (phần trăm) của tần số mỗi lớp chia cho tổng các số liệu thống kế, ghi kết quả vào cột “tần suất”.

b) Lập bảng phân bố tần số ghép lớp.

Chỉ cần thực hiện bước 1 và bước 2 trên đây.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay