Câu 1 trang 24 SGK Đại số 10 - Bài 1. Xác định tính đúng sai của mệnh... DeHocTot.com

Câu 1 trang 24 SGK Đại số 10

Toán


Bài 1. Xác định tính đúng sai của mệnh đề phủ định \(\overline A\) theo tính đúng sai của \(A\).

Trả lời:

\(\overline A\)  đúng nếu \(A\) sai,  \(\overline A\) sai nếu \(A\) đúngde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay