Câu 1 trang 28 SGK Hình học 10 - Bài 1. Cho tứ giác \(ABCD\). Số các vectơ ... DeHocTot.com

Câu 1 trang 28 SGK Hình học 10

Toán


Bài 1. Cho tứ giác \(ABCD\). Số các vectơ khác \(\overrightarrow 0 \) có điểm đầu và điểm cuối là bốn đỉnh của tứ giác bằng:

a) \(4\)                              b) \(6\)                  

c) \(8\)                              d) \(12\)

Trả lời

 

Từ mỗi điểm, ta nối với \(3\) điểm còn lại để có được \(3\) đoạn thẳng.

Vậy ta có : \(3.4 = 12\)

Do đó: d) đúng

Ta có \(12\) vectơ là: \(\overrightarrow {AB} ;\overrightarrow {BA} ;\overrightarrow {AC} ;\overrightarrow {CA} ;\overrightarrow {AD} ;\overrightarrow {DA} ;\overrightarrow {BD} ;\overrightarrow {DB} ;\overrightarrow {BC} ;\overrightarrow {CB} ;\overrightarrow {CD} ;\overrightarrow {DC} \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay