Câu 10 trang 157 SGK Đại số 10 - Bài 10. Cho \(\cos {{ - \sqrt 5 } \over 3},\pi  ... DeHocTot.com

Câu 10 trang 157 SGK Đại số 10

Toán


Bài 10. Cho \(\cos {{ - \sqrt 5 } \over 3},\pi  < \alpha  < {{3\pi } \over 2}\) . Giá trị của \(\tanα\) là:

(A) \({{ - 4} \over {\sqrt 5 }}\)

(B) \({2 \over {\sqrt 5 }}\)

(C) -\({2 \over {\sqrt 5 }}\)

(D) \({{ - 3} \over {\sqrt 5 }}\)

Trả lời:

 \(\pi  < \alpha  < {{3\pi } \over 2}\) thì \(\tan α>0\)

 \(\tan \alpha  = \sqrt {{1 \over {{{\cos }^2}\alpha }} - 1}  = \sqrt {{1 \over {{{({{\sqrt 5 } \over 3})}^2}}} - 1}  = {2 \over {\sqrt 5 }}\)

(B) đúng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay