Câu 10 trang 51 SGK Đại số 10 - Bài 10. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ... DeHocTot.com

Câu 10 trang 51 SGK Đại số 10

Toán


Bài 10. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

a) \(y = x^2– 2x – 1\)

b) \(y = -x^2+ 3x + 2\)

Giải

a) \(y = x^2– 2x – 1\)

Tập xác định \(D =\mathbb R\)

Bảng biến thiên

Đồ thị hàm số 

Đồ thị: parabol có đỉnh \(I(1; -2)\) với trục đối xứng \(x = 1\)

Giao điểm với trục tung là \(P(0;-1)\)

Giao điểm với trục hoành \(A (1-\sqrt2; 0)\) và \(B((1+\sqrt2; 0)\)

b) \(y = -x^2+ 3x + 2\)

Tập xác định \(D =\mathbb R\)

Đồ thị hàm số

Đồ thị: parabol có đỉnh \(I \left({3 \over 2},{{17} \over 4}\right)\)

với trục đối xứng \(x ={3 \over 2}\)

Giao điểm với trục tung là \(P(0,2)\)

Giao điểm với trục hoành \( A \left({{3 - \sqrt {17} } \over 2},0\right)\) và \(B\left({{3 + \sqrt {17} } \over 2},0\right)\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay