Câu 10 trang 71 SGK Đại số 10 -  Bài 10. Giải các phương trình bằng máy... DeHocTot.com

Câu 10 trang 71 SGK Đại số 10

Toán


 Bài 10. Giải các phương trình bằng máy tính.

a) \(5x^2– 3x – 7 = 0\)

b) \(3x^2+ 4x + 1 = 0\)

c) \(0,2x^2+ 1,2x – 1 = 0\)

d) \(\sqrt 2 {x^2} + 5x + \sqrt 8  = 0\)

Trả lời:

a) Ấn liên tiếp các phím

 

ta thấy hiện ta trên màn hình \(x_1= 1,520\)

Ấn tiếp \(“=”\) ta thấy \(x_2= -0,920\)

Vậy nghiệm gần đúng của phương trình là \(x_1= 1,520; x_2= -0,920\)

b) Ấn liên tiếp dãy các phím

 

Ta thấy hiện trên màn hình \(x_1= -0,33\)

Ấn tiếp \(“=”\) ta thấy \(x_2= -1\)

c) Ấn liên tiếp dãy các phím

             

ta thấy hiện ra trên màn hình \(x_1= -0,7416\)

Ấn tiếp \(“=”\) ta thấy \(x_2= -6,7416\)

Vậy nghiệm gần đúng của phương trình là \(x_1= 0,74; x_2 =-6,74\) 

d) Ấn liên tiếp dãy các phím

            

ta thấy hiện ra trên màn hình \(x_1= -0,071\)

 Ấn tiếp \(“=”\) ta thấy \(x_2= -2,8284\)

Vậy nghiệm gần đúng của phương trình là \(x_1= -0,71; x_2= -2,83\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay