Câu 11 trang 131 SGK Đại số 10 - Bài 11. Ba nhóm học sinh gồm \(10 \)người... DeHocTot.com

Câu 11 trang 131 SGK Đại số 10

Toán


Bài 11. Ba nhóm học sinh gồm \(10 \)người, \(15\) người, \(25\) người. Khối lượng trung bình của mỗi nhóm lần lượt là : \(50kg, 38kg, 40kg\).

Khối lượng trung bình của ba nhóm học sinh là:

(A) \(41,4kg\)

(B) \(42,4 kg\)

(C) \(26 kg\)

(D) \(37 kg\)

Trả lời:

Khối lượng trung bình của cả 3 nhóm học sinh là:

=\({1 \over {(10 + 15 + 25)}}{\rm{[}}10.50 + 15.38 + 25.40{\rm{]}} = 41,4\) (kg)

Chọn (A)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay