Câu 11 trang 51 SGK Đại số 10 - Bài 11. Xác định \(a,b\), biết đường th... DeHocTot.com

Câu 11 trang 51 SGK Đại số 10

Toán


Bài 11. Xác định \(a,b\), biết đường thẳng \(y = ax+ b\) đi qua hai điểm phân biệt \(A(1,3) , B(-1, 5)\)

Giải

\(A(1;3)\) thuộc đường thẳng \(y = ax + b\) nên tọa độ \(A\) là nghiệm đúng phương trình của đường thẳng, do đó ta có:

         \(3 = a.1+b \Leftrightarrow a+b=3\)           (1)

\(B(-1;5)\) thuộc đường thẳng \(y = ax + b\) nên tọa độ \(B\) là nghiệm đúng phương trình của đường thẳng, do đó ta có:

          \(5 = a.(-1) + b \Leftrightarrow -a+b=5\)   (2)

Giải hệ (1) và (2) ta được: \(a = -1, b = 4\)

Vậy phương trình đường thẳng cần tìm là: \(y=-x+4\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay