Câu 12 trang 25 SGK Đại số 10 - Bài 12. Xác định các tập hợp sau:a) \((-... DeHocTot.com

Câu 12 trang 25 SGK Đại số 10

Toán


Bài 12. Xác định các tập hợp sau:

a) \((-3; 7) ∩ (0; 10)\)

b) \((-∞; 5) ∩ (2; +∞)\)

c) \(R\backslash (-∞; 3)\)

Giải

a) \((0; 7)\)

b) \((2; 5)\)

c) \([3; +∞)\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay