Câu 13 trang 25 SGK Đại số 10 - Bài 13. Dùng máy tính bỏ túi hoặc bảng ... DeHocTot.com

Câu 13 trang 25 SGK Đại số 10

Toán


Bài 13. Dùng máy tính bỏ túi hoặc bảng số để tìm giá trị của \(\root 3 \of {12}\) . Làm tròn kết quả nhận được đến chữ số thập phân thứ ba và ước lượng sai số tuyệt đối.

Giải

Dùng máy tính Casio fx 500 MS

Kết quả đã làm tròn: \(\root 3 \of {12}\) ≈ 2,289

Ước lượng sai số tuyệt đối: \(\Delta < 0,001\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay