Câu 13 trang 51 SGK Đại số 10 - Bài 13. Tìm tập xác định của hàm số \... DeHocTot.com

Câu 13 trang 51 SGK Đại số 10

Toán


Bài 13. Tìm tập xác định của hàm số \(y = \sqrt {x - 3}  - \sqrt {1 - 2x}\) là:

(A) \(D = \left[{1 \over 2},3\right]\)

(B) \(D = [3,+ ∞)∪\left[-∞,{1 \over 2}\right]\)

(C) \(D = Ø\)

(D) \(D =\mathbb R\)

Giải

Tập xác định \(D =\left\{x ∈\mathbb R| x - 3 ≥ 0\text{ và }1 - 2x ≥ 0\right\} = [3, +∞) ∩ (-∞,{1 \over 2} ] = Ø\)

Mệnh đề C đúng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay