Câu 14 trang 25 SGK Đại số 10 - Bài 14. Chiều cao của một ngọn đồi đo... DeHocTot.com

Câu 14 trang 25 SGK Đại số 10

Toán


Bài 14. Chiều cao của một ngọn đồi đo được là \(h = 347,13  ± 0,2m\)

Xác định các chữ số đáng tin của \(h\) và viết \(h\) dưới dạng chuẩn

Giải

Các chữ số đáng tin là \(7, 4, 3\)

Dưới dạng chuẩn \(h\) được viết thành: \(h = 347,0m\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay