Câu 14 trang 71 SGK Đại số 10 - Bài 14. Điều kiện của phương trình \(x ... DeHocTot.com

Câu 14 trang 71 SGK Đại số 10

Toán


Bài 14. Điều kiện của phương trình \(x + 2 - {1 \over {\sqrt {x + 2} }} = {{\sqrt {4 - 3x} } \over {x - 1}}\) là:

(A) \(x>-2\) và \(x≠-1\)

(B) \(x>-2\) và \(x <{4 \over 3}\)

(C) \(x≠ -2\) và \(x ≠ -1\)

(D) \(x>-2, x≠-1\) và \(x ≤ {4 \over 3}\) 

Trả lời:

\({1 \over {\sqrt {x + 2} }}\) xác định với \(x > -2\)

\({{\sqrt {4 - 3x} } \over {x - 1}}\) xác định với \(x ≠ 1\) và \(4-3x ≥ 0\)

ĐKXĐ của phương trình là \(x>-2, x≠-1\) và \(x ≤ {4 \over 3}\) 

Chọn Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay