Câu 17 trang 26 SGK Đại số 10 - Bài 17. Biết \(P ⇒ Q\) là mệnh đề đún... DeHocTot.com

Câu 17 trang 26 SGK Đại số 10

Toán


Bài 17. Biết \(P ⇒ Q\) là mệnh đề đúng. Ta có:

(A) \(P\) là điều kiện cần để có \(Q\)

(B) \(P\) là điều kiện đủ để có \(Q\)

(C) \(Q\) là điều kiện cần và đủ để có \(Q\)

(D) \(Q\) là điều kiện đủ để có \(P\)

Trả lời:

(B) đúng

 

 

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay